Psychický a duchovní růst

Mnoho lidí užívá ibogu pro psychický a duchovní růst. Iboga může lidem pomoci dostat se hlouběji do své psychiky a řešit podvědomé problémy. Také pomáhá lidem dosáhnout intenzivnějšího spojení s vesmírnou Bytostí, která prostupuje vším. Stále více lidí si dnes začíná uvědomovat, že psychedelika jako iboga jsou vynikajícím doplňkem psychoterapie, meditace a rozjímání.

Fyzicky nehybní, přesto se pohybujete dimenzemi nevysvětlitelnými lidským rozumem. Jemně se vznášíte v éteru, překonáváte velké vzdálenosti v neznámých světech, jste svědky ohromujících ukázek fraktálních ohňostrojů, jste v úžasu nad jednotou všeho, integrujete s velkou kosmickou inteligencí. Mystické zážitky nás oddělují od nám dobře známého a umísťují nás v nevýslovném.

Mystické zážitky mohou být hluboce transformujícími a mocnými nástroji duchovní evoluce. Tradičně se omezovaly jen na náboženské zjevení a myslelo se, že jsou dostupné pouze pro několik málo lidí, kteří jsou natolik výjimeční, aby je oslovil jejich bůh nebo bohové. Ale v těchto časech masového probouzení, si zdravý, záměrný psychedelický zážitek může dopřát každý.

Dotek mystična může usnadnit vytvoření mnoha posunů, nových perspektiv, vhledů a ocenění. Má potenciál přidat více či méně trvalé vrstvy porozumění do způsobu, jakým vnímáme a přemýšlíme o životě. Pouhé svědectví o nesmírnosti a složitosti nevýslovných světů a dimenzí, které se neřídí naší fyzikou, může cestovatele hluboce decentralizovat a přesvědčivě demonstrovat, že existence má mnohem víc, než to, co známe z našich osobních mikrovesmírů. Toto uvědomění je hluboce střízlivé; objasňuje, jak jsme uvízli ve svých reaktivních vzorcích a zónách pohodlí, a nabízí nám možnost je opustit.

Během mystických zážitků jsou dosahy našich smyslových orgánů často silně vylepšeny. Vidět živější barvy v rozšířeném zorném poli při poslechu hudby celým svým tělem, slyšet cvrlikání ptáků na míle daleko a každý nádech cítit jako první, to může na jednotlivci zanechat stopy. Je něco hluboce posilujícího na pocitu, že váš organismus funguje blíže k jeho plnému potenciálu vnímání. Kromě toho podívaná na vize se zavřenýma očima a zkušenost synestezie přesahuje to, co bychom dokonce předpokládali, že jsme schopni vnímat. Jejich síla v nás může občas vyvolat pocit, jako bychom přijímali zprávy z velkého, mocného zdroje.

Kromě zostření smyslů přichází také zmocnění v psychologické formě. Co takhle cítit nikdy nezažité emoce? Nebo, což je často ohromující, cítit nové rozměry těch již známých? Vzhledem k tomu, že úkolem našeho nesmírně složitého mozku je eliminovat hluk z přemíry stimulace, kterému jsme většinu času vystaveni, naše smysly a pocity často otupí. Mystické zážitky nám poskytují to, co před námi náš systém skrývá. Připomínají nám, že jsme hluboce mocné a citlivé bytosti.

Psychedelické zážitky mohou drasticky zlepšit sebevědomí. Když procházíme životem, často se cítíme bezvýznamní a občas bezmocní. Uvědomění si toho, jak výjimeční ve skutečnosti jsme a jak neuvěřitelné je být naživu – vnímat a cítit vše, co nám psychedelický zážitek může dovolit – nám připomíná hluboké, laskavé lidské jádro, které si všichni neseme, i když pod vrstvami společenského podmínění. Dostáváme šanci si připomenout, že jsme láska a že se nám v životě daří (ať děláme cokoli, děláme to nejlépe, jak jen můžeme, s ohledem na všechny naše okolnosti a zkušenosti).

Překročení našich limitů je často označováno jako rozpuštění ega nebo smrt ega. To rozhodně není zábavný zážitek a pro některé to může být jako skutečná smrt. Samozřejmě, že v největších výzvách leží nejcennější příležitosti, a tak tváří v tvář smrti dostáváme šanci zbavit se strachu z ní, jinak jednoduše řečeno strachu (všechny ostatní strachy jsou jen variacemi na strach ze smrti ). Setkat se tváří v tvář smrti může být jedním z nejpokornějších a nejúžasnějších zážitků, kterými může člověk projít. Nabízí nám příležitost přehodnotit naše ocenění života a strávit své vteřiny více v přítomnosti.

Když se zbavíme strachu, můžeme konečně přestat brát život tak vážně a dělat více věcí z lásky, pro sebe a ostatní, místo pro zisk, ze sebe a ostatních. Můžeme dávat místo toho, abychom očekávali návrat. Můžeme dát výpověď z práce, která nás činí nešťastnými, a přijít na to později. Můžeme cestovat a pokusit se prozkoumat, co můžeme na této úžasně rozmanité planetě, a spojit se s ostatními na hlubší úrovni empatie a porozumění. Můžeme si uvědomit, že naše problémy jsou jen příběhy, které si říkáme o faktech… Můžeme se osvobodit od podmínek našeho ega.

Duchovní, emocionální a fyzická léčba

Mnoho lidí užívá Ibogu za jiným účelem než je přerušení závislosti. Mnoho z nás přitahuje Iboga a jiná psychedelika, aby urychlili svůj duchovní a psychický vývoj. Průběh je v tomto případě podobný jako při terapii na přerušení závislosti, ale fáze jsou méně intenzivní, protože se podává mnohem méně ibogy.

Pokud budete brát Ibogu z psychických či duchovních důvodů, očekávejte, že budete ležet v posteli kolem dvanácti hodin. Prvních šest hodin bude extrémně intenzivních a postupně bude intenzita klesat s tím, jak se bude iboga z těla vyplavovat. Intenzivní fáze může být příjemná, bolestivá nebo kombinace obojího. Po dvanácti hodinách budete schopni se pohybovat, jíst a mluvit. Možná i vy zažijete Šedý den, ale nebude trvat déle než pár hodin a nebude tak zátěžový jako u drogově závislých. Když se pak probudíte ze svého prvního spánku, budete cítit euforii a nával energie. Následujících několik týdnů či měsíců vás nebudou tížit vaše emocionální spouštěče, ale i ty se začnou pomalu vracet. Během tří měsíců se vrátíte do původního stavu. Pro mnoho lidí je ale tento stav lehčí a svobodnější než ten před ibogou. Lidé často zjišťují, že problém, který jim působil velkou bolest, najednou vyřešili, i když to nebyl ten důvod, proč si ibogu vzali. Prostě iboga vám nedá to, co chcete, ale to, co potřebujete🥰

Duchovní léčení

Spousta lidí užila ibogu proto, že se ve svém duchovním vývoji zastavili. Dlouholetí vyznavači meditací, rozjímání a dalších duchovních disciplín se často dostanou na určitou úroveň a růst nepokračuje dál.

Iboga může pomoci „se odlepit“. Silná psychedelika mohou dočasně zatřást egem a ukázat náznak Bytí (nebo Boha, Tao, Nirvany, Vesmíru, Ducha atp.). Iboga dokáže dočasně otřást vaší myslí a donutí vás, abyste se podívali na to, co je skutečně přítomné. To, kde nakonec ucítíte jednotu s Bytím, je na tom posledním místě, kde byste ji hledali. Tento pocit může trvat jen pár okamžiků nebo i několik měsíců, ale jeho účinek je silný. Jakmile zjistíte, že se můžete od ega i od své mysli osvobodit, váš duchovní růst bude mnohem rychlejší.

Mnoho lidí prožívá Bytí jako něco, s čím komunikují. Někteří lidé označují toto Bytí za Boha, jiní ho nazývají Duchem Ibogy a jiní ho označují za své Vyšší Já. Bez ohledu na to, jak to nazývají, získávají od Bytí vhled do svých životů. Také dostávají rady, jak žít, aby dále netrpěli. Návod, jak používat svoji mysl, aby vás už dále netrápila, ale abyste naopak využili její plný potenciál ve svůj prospěch a bylo vám dobře.

Dalším běžným zážitkem je komunikace s inteligentními bytostmi, které nejsou lidské. Někdy lidé zažívají pocit, jakoby komunikovali s bytostmi z jiné planety nebo dimenze. Během této komunikace zažívají stav, kdy jsou plně a bezpodmínečně milováni, jenž se slovy dá jen těžko vyjádřit. Jindy mají zase pocit, jakoby komunikovali s anděly nebo dušemi mezi jednotlivými životy. Lidé, kteří toto prožili, většinou přestanou mít strach ze smrti, protože vědí, že po tomto životě něco existuje. Už se tolik netrápí tím, aby žili podle nesmyslných očekávání společnosti.

Emocionální léčení

Menší množství lidí užívá Ibogu z důvodu emocionální léčby. Je to škoda, protože lidé často popisují terapii ibogou jako „deset let psychoterapie zkomprimované do jedné noci“. Iboga je mocný nástroj, protože vás může přenést za omezenou hranici tradiční psychoterapie.

Psychedelika jako iboga pomáhají lidem vstoupit hlouběji do jejich podvědomí, aby mohli řešit potlačovanou bolest a traumata. Lidé často uvádějí, že odhalili nejhlubší pocity strachu, postavili se jim a po terapii se skutečně osvobodili. Iboga pomohla mnoha lidem s depresí, úzkostí, závislostí na nakupování, sexu a jídle a s mnoha jinými problémy.

Iboga pomohla mnohem lidem překonat deprese. Deprese nám většinou naznačuje, že náš život není v rovnováze. A že je potřeba něco změnit. Je to varování. Lidé berou ibogu na deprese, když vědí, že něco není v pořádku, ale svůj problém nedokážou vyřešit v normálním vědomém stavu. Pro mnoho lidí v depresi vytváří racionální část mysli obranné mechanismy, které způsobují, že nevidí realitu svého života. Dokud tyto mechanismy fungují, nemůže dojít k uzdravení. Iboga „vyděsí“ mysl a oslabí obranný systém. To umožní lidem v depresi podívat se na svůj život z vyšší perspektivy a zjistit, co je v nerovnováze. Poskytne jim čas, aby vše napravili, než „vystrašená“ mysl opět vystaví bariéry.

Iboga pomohla také mnoha lidem s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP nebo PTSD).

Úryvek z knihy Petera Franka ‚Ibogain – klíč k uzdravení‘:

Můj přítel trpěl posttraumatickou stresovou poruchou poté, co viděl děsivý účinek amerických raket ve válce v Perském zálivu. První dvě desetiletí trpěl depresemi, měl noční můry, nekontrolovaně u něj propukal vztek a propadl alkoholu. Ani jedna z terapií, které vyzkoušel, nezabrala. A i když pak přestal pít, zlepšení bylo minimální. O iboze věděl spoustu let, ale až v roce 2012 se rozhodl ji vyzkoušet. Ihned po terapii jeho symptomy zmizely. Cítil se klidný a šťastný, jeho mysl byla jasná a on se poprvé po mnoha letech v noci vyspal. Jak měsíce míjely, některé symptomy se začaly vracet. I když v mnohem slabší podobě. Popsal mi svůj stav následovně: „Můžu se naštvat, ale nezuřím. Mohu být smutný, ale neupadám do chronické deprese, a mohu dělat věci, které jsem dříve nikdy nezvládl, protože mé spouštěče prakticky neexistují.“

Iboga by se neměla vnímat, jako „zázračná pilulka“ na vážné psychické problémy. Může hodně pomoci, obzvláště v krátkodobém horizontu, ale účinkuje nejlépe v kombinaci s dalšími terapiemi, změnou životní stylu a hlavně změnou myšlení.

Fyzická léčba

Mnoho lidí v Gabonu bere ibogu skoro na všechny druhy fyzických obtíží, obzvláště na neplodnost. Existuje mnoho důkazů, že iboga působí při chronických bolestech a fibromyalgii. Mnoho lidí uvádí, že po terapii zmizely nebo se významně snížily chronické bolesti, i když si vzali ibogu z jiných důvodů. Uvádí to takové množství lidí a terapeutů, že na tom něco musí být.

Úryvek z knihy Petera Franka ‚Ibogain – klíč k uzdravení‘:

Je možné, že iboga pomáhá jen při určitém typu bolesti. Mluvil jsem například se dvěma ženami, které měly chronické bolesti po automobilové havárii. Jedna mi řekla, že až rok po terapii se její bolest výrazně zmenšila. Druhá uvedla, že její fyzická bolest se sice nezmenšila, ale že její emocionální schopnost vnímat bolest vzrostla a její život se tak zlepšil.

V jedné zprávě se uvádí, že ibogain pomohla ženě s roztroušenou sklerózou. Musela před seancí všechny své léky na sklerózu vysadit. Trvalo jí to zhruba pět měsíců a nebylo to snadné. Před terapií byla v takové stavu, že skoro vůbec nemohla pít, necítila nohy, potřebovala katetr na vylučování moči a někdy stěží chodila. Terapii podstoupila kvůli závislosti na opiátech, ale po ní zjistila, že její symptomy výrazně polevily. Když se vrátila domů, její doktor ji poslal na magnetickou rezonanci a zjistil výraznou redukci zánětu v oblastech postižených roztroušenou sklerózou. Zhruba po roce se její symptomy začaly vracet a tak si dala malou dávku ibogainu a její příznaky zmizely zase na více než rok. Poté si vzala další malou dávku ibogainu a její příznaky zmizely na více jak rok a půl. Od terapie se jí už skleróza v takové míře nevrátila a ona nemusela podstupovat konvenční léčbu steroidy. Jen bude muset brát pravidelně malé dávky ibogainu.

Připustíme-li, že všechny nemoci přichází z nějakého důvodu a že nás mají na něco upozornit – aby jsme něco pochopili, přijali a změnili – pak nám iboga může pomoci i s léčením fyzického těla. Nemoc je jen informace, která vzniká nejprve na energetické rovině (mysl, duše) a její poslední fází je projev na fyzickém těle. Tato informace je zpětná vazba naší duše, která se projevuje přes fyzické tělo v podobě zdravotních obtíží, nebo-li nemoci.

Častým důvodem onemocnění může být konflikt ve vztazích, potlačování emocí, naše vnitřní přesvědčení, podvědomé bloky a traumata, nedostatek lásky a pozornosti, pracovní problémy, stres a mnoho dalšího.. A s tím vším nám může iboga pomoci❤️