Léčba závislostí

Závislost není volba. Závislost není ani nemoc. Je to jen a pouze reakce na bolest, kterou jsme utrpěli v dětství.

Nikdy jsme si neříkali, že se staneme závislými. To jsme nikdy nechtěli. Chtěli jsme jen otupit bolest, kterou nám způsobovalo žití. 

To, že jsme se na látkách, které nám toto umožňovaly, pak nakonec staly závislými, je jen důkazem toho, jak moc zranění jsme byli. 

To, že jsme byli ochotni obětovat ohromné množství peněz, vztahy, lásku, zdraví a život pro jednu dávku nebo skleničku, je opět jen důkazem toho, jak moc velké utrpení pro nás realita byla a jak moc jsem se jí báli. 

Trauma není jen to, že jste strávili dětství v dětském domově nebo skončili na vozíku. Trauma je i to, když v dětství od rodičů nedostáváte lásku. Nedej bože když vás bijí. A vy tím trpíte. Ale jako dítě tomu nerozumíte. Nemate to komu říct… Tak si prostě řeknete, že to je proto, protože jsem špatný/slabý/k ničemu. A pak se celý život snažíte s tímto pocitem přežít. Někdo zvolí cestu úniku. Někdo chce celému světu dokázat pravý opak a začne na sebe nakládat.

Ve většině léčebnách, které jsem navštívil, se málokdy pracovalo s mojí bolestí. S mým utrpením. S mým traumatem. Pouze se stále dokola řešilo to, že chyba je ve mně. V mém naučeném vzorci chování. Že já jsem ten špatný. Že jsem se chytl špatné party. Navštěvoval “toxická” místa, kde byly drogy lehko k sehnání atp. 

V naší společnosti stojí závislý člověk až úplně na konci “společenského žebříčku”. Jsme totiž zvyklí posuzovat a hodnotit druhé, než se ptát, co je příčinou jejich chování. Osobní zkušenost s traumatem nám v tomto chápání velmi pomáhá. A vzhledem k tomu, že každý z nás si “něčím” prošel, není důvod závislé lidi nechápat. 

Je snadné soustředit se na to, jak se někdo od vás liší, než rozpoznat, co máte společného.

Všichni jsme jen lidé a každý máme svůj příběh. Od té doby, co jsem si prožil ten svůj, už nikoho neodsuzuji ani nehodnotím. A i když je to někdy hodně těžké, snažím se spíš chápat a rozumět❤️

IBOGA závislost neléčí – daleko vhodnější je termín „přerušovač závislosti“. Iboga zcela eliminuje abstinenční příznaky po opiátech. Lidé po ní také nemají chuť na alkohol, metamfetamin (např. pervitin), kokain nebo alkohol, kratom či konopí.

Psychedelický zážitek, který je často popisován při užití ibogy, vás provede všemi „špatnými“ rozhodnutími, která jste ve svém životě udělali, v chronologickém pořadí a nutí vás je konfrontovat. Jednou z hypotéz, proč má iboga tak hluboké a dlouhodobé účinky je, že vás přinutí čelit a zpracovat vaše předchozí životní traumata. Poté, co si je sami v sobě vyřešíte, nemáte již nadále potřebu tišit vaši emoční bolest návykovými látkami.

Iboga by proto mohla mít obrovský potenciál jako dlouhodobé řešení závislosti. Navzdory skutečnosti, že iboga nebyla nikdy schválena jako lék pro léčbu drogové závislosti ve většině západních zemí, lidská zkušenost a četné studie provedené po celém světě v 80. a 90. letech 20. století prokázaly, že iboga může vyléčit závislost na drogách a alkoholu. Odkazy na studie jsou součástí tohoto článku a jsou pochopitelně lehce dohledatelné na internetu.

Co tedy studie zjistily? 

V jedné ze studií umístili vědci krysám do jejich klece lahvičku s morfinem a ty si pak mohly sami podávat morfin, kdykoli se jim zachtělo. Zajímavé bylo, že když vědci krysám aplikovali ibogain, krysy o lahvičku s morfinem ztratily zájem. Stejně tak úspěšně dopadly pokusy i v případě heroinu, kokainu, alkoholu a nikotinu😊

Iboga působí na receptory v mozku, kde blokuje centra odměny, o kterých se věří, že jsou hnací silou psychologických, fyziologických a behaviorálních symptomů závislosti. Podle celkového screeningu mozku působí na 3 jeho různé části, které jsou spojeny s produkcí a uvolňováním dopaminu.

To tedy znamená, že pomáhá blokovat touhu po droze a redukovat abstinenční příznaky. Iboga ve vyšších dávkách cílí na několik neurochemických systémů v mozku, aby vyvolala rychlý reset, který blokuje vysazení opioidů a touhu po návykových látkách.

Ibogain (alkaloid obsažený v iboze) je indolový alkaloid z mateřské přírody, který se přeměňuje na aktivní metabolit, noribogain. Metabolit se zaměřuje na specifické neurotransmitery v mozku – opioidní, serotoninové a acetylcholinové – blokuje abstinenční příznaky a chutě a zmírňuje deprese. Noribogain zůstává v mozku několik týdnů až měsíců – v závislosti na výši dávky a způsobu léčby – a působí zde jako antidepresivum. Což je významný faktor pro všechny odvykající, kteří si procházejí ranou fází detoxikace od drog nebo alkoholu. Neboť tato fáze je nejnáročnější.

Dr. Deborah Mash provedla jednu z největších otevřených studií ibogainu. Byla provedeno mimo Spojené státy a zahrnovala 191 pacientů s poruchou užívání opioidů nebo kokainu. Výzkumníci došli k závěru, že všichni účastníci úspěšně dokončili detoxikaci opioidů, mnozí si udrželi drogovou abstinenci po celou dobu trvání studie, že skóre deprese účastníků prudce kleslo (v dobrém slova smyslu), míra úzkosti též klesla, hladina energie byla vyšší a pacienti mohli začít jasně myslet. Dokázali zformulovat plán, jak si udržet čistý život bez drog.

Ve studii provedené na Novém Zélandu bylo dokonce 71% účastníků dlouhodobě závislých na Metadonu, což je sice syntetická náhražka opiátů, podávaná v rámci substituční léčby, nicméně odvykací syndrom z metadonu je daleko nepříjemnější, než od Heroinu. A navíc trvá až 4 týdny! Účastníci měli na začátku středně těžké příznaky deprese. V průměru se každý z nich již 5x léčil v klasických léčebnách. Výsledky ukázaly, že jednorázová léčba ibogainem významně snížila abstinenční příznaky opioidů a dosáhla vysazení opioidů nebo snížení jejich užívání v průběhu roční studie a trvalé snížení touhy po drogách. Pacienti také vykazovali významné snížení skóre deprese a snížení problémů s rodinným a sociálním postavením.

V této brazilské studii se podal ibogain 75 uživatelům alkoholu, konopí, kokainu a cracku. Výsledkem bylo, že 61% z nich nadále abstinuje. 61% je z hlediska léčení závislosti ohromný úspěch. Netroufnu si posoudit, kolika procentní je úspěšnost při konvenční ústavní léčbě, ale odhadoval bych, že výsledkem bude jednociferné číslo. Tyto výsledky naznačují, že ibogain může být bezpečnou a účinnou léčbou závislosti na stimulantech a jiných neopiátových lécích.

V další studii byla pacientkou žena (47), která 17 let užívala Metadon k léčbě své předchozí závislosti na Heroinu. Tři roky před zahájením studie se pokusila Metadon vysadit sama, ale po 3 měsících se k němu vrátila, protože abstinenční syndrom byl pro ni neúnosný. K Metadonu navíc občas užívala Heroin, Pervitin a denně kouřila konopí. Po 6 týdnech, kdy si dávala malé pravidelné dávky ibogainu, Metadon zcela vysadila. 12 měsíců po léčbě ibogainem byla bez jakýchkoli příznaků postakutního abstinenčního syndromu a její život se zlepšil v několika ohledech. Začala znovu studovat, hrát na hudební nástroj a pracovat jako dobrovolník😊

Úmrtí spojená s ibogainem

V roce 2012 vyšla lékařská zpráva, která zkoumala všechna úmrtí spojená s ibogainem. Výzkumný tým našel po celém světě 19 úmrtí. Dokument neuvádí žádný důkaz, že by ibogain byl hlavní příčinou úmrtí byť v jednom jediném případě.

V 9 případech bylo příčinou úmrtí selhání srdce. Terapeuti, kteří ibogain podávají, už za ta léta vědí, že ibogain může zhoršit srdeční problémy. Takže lidé, kteří prodělali infarkt nebo mají nepravidelný srdeční pulz, nejsou vhodnými kandidáty na ibogainovou terapii. Dnes už všichni ibogainoví terapeuti před terapií vyžadují EKG. Tento problém se naštěstí týká malého počtu lidí.

Ve 2 případech byla smrt způsobena interakcí ibogainu s dalšími drogami, hlavně opiáty. Zatím není jasné proč, ale ví se, že pokud osoba, která je na ibogainu, požije opiát, následky jsou vesměs fatální. Stalo se, že několik lidí propašovalo heroin na ibogainovou terapii, kde ho požili. Prosím, berte to jako vážné varování a neberte si na terapii žádné opiáty.

Další smrt ze studie byla způsobena selháním slinivky. Šlo o těžkého alkoholika, navíc závislého na opiátech, který měl žloutenku. Smrt dalšího člověka byla způsobena předávkováním. Sám si ibogu aplikoval a vzal si příliš velkou dávku. V dalších dvou případech nebyla příčina smrti zjištěna.

Z toho všeho plyne jasný závěr, že ibogainová terapie není životu nebezpečná. Pokud nechcete sebe sami ohrozit, nejlepší radou je být naprosto upřímný ke svému ibogovému terapeutovi a přesně dodržovat jeho pokyny. On zná všechna rizika a jeho úkolem je zajistit vaše bezpečí. Pokud budete plně spolupracovat, dá se říci téměř s jistotou, že budete v pořádku❤️

Účinnost ibogy při závislosti na alkoholu

Stejně jako jiné typy závislostí, je i patologické zneužívání alkoholu jednou z cest, jak uniknout před nějakým problémem nebo přehlušit emoční bolest z nějakého traumatu a často se schovat před sebou samým. Dlouhodobé užívání alkoholu pak z psychické závislosti přechází i ve fyzickou.

Ibogain se k léčbě závislosti na alkoholu používá poměrně často. Působí na různých úrovních, řeší mnoho aspektů závislosti, pomáhá eliminovat touhu po alkoholu, vědomě se vyhýbat jeho konzumaci a rychle a šetrně zmírňuje dlouhodobé deprese.

Iboga pomáhá aktivovat psycho-emocionální složku závislosti, rozpoznat příčinu a uvědomit si důsledky.

Samotná iboga však k úplnému uzdravení nestačí. Vyžaduje to neustálé sebezdokonalování a osobní motivaci, které jsou klíčem k úplnému uzdravení. Užití ibogy rozhodně pomůže vyrovnat se se závislostí na alkoholu, ale úplné uzdravení je možné pouze tehdy, pokud si člověk upřímně přeje vrátit se ke zdravému životnímu stylu.

Příběh ibogainu

V roce 1962 Howard Lotsof, 19letý Newyorčan s každodenní závislostí na heroinu, vyzkoušel záhadnou látku extrahovanou ze západoafrického keře, který mu daroval přítel chemik. Během 30 hodin, po dlouhé a intenzivní cestě, jeho touha po heroinu zmizela.

Lotsof byl ohromen. Den a půl si neaplikoval heroin, přesto neměl žádné abstinenční příznaky. Samotný zážitek byl také poučný. „Ibogaine mu ukázal, že heroin je něco, co napodobuje smrt,“ říká antropolog a výzkumník ibogainu Thomas Kingsley Brown, PhD. „Než si vzal ibogain, považoval heroin za něco, co mu poskytuje útěchu.“

Lotsof byl zvědavý, zda lze efekty duplikovat, a tak jej dal sedmi přátelům, kteří byli také závislí na heroinu. Po zkušenostech pět okamžitě skončilo. „Zbývající dva řekli, že mohli přestat, ale prostě nechtěli. Braní heroinu je bavilo.“ říká Brown.
Po svých zkušenostech se Lotsof cílevědomě věnoval lobování za to, aby byl ibogain brán vážně jako léčba závislosti. Jeho vdova Nora Lotsofová na něj vzpomíná jako na „skutečného gentlemana, který z celého srdce věřil, že každý, kdo má problém se zneužíváním návykových látek, by měl mít právo vybrat si, kdy a jakými prostředky přestane“.

V 80. letech, kdy byl ibogain již přidán na seznam zakázaných látek během války proti drogám, Lotsof založil NDA International, organizaci, která podporovala výzkum ibogainu.

V roce 1986 Lotsof vyvinul patent na ibogain jako léčbu závislosti a prostřednictvím NDA na počátku 90. let spolusponzoroval lidské studie o ibogainu v Nizozemsku a Panamě s dalšími skupinami pro léčbu závislostí.

S výsledky těchto studií se Lotsofovi podařilo přesvědčit Národní institut pro zneužívání drog, aby provedl další výzkum ibogainu. Bohužel, pokus nebyl nikdy dokončen, částečně kvůli nedostatku financí a kritice farmaceutických společností.

Navzdory tomuto neúspěchu Lotsof nadále obhajoval ibogain s dalšími výzkumníky a lékaři a spolupracoval s nezávislými ibogainovými klinikami v Mexiku, Evropě a Karibiku. Podobných klinik už je ve světě zhruba 100 a přibývají další.
„Iboga je proslulá léčbou závislostí, ale to je jen začátek toho, co může nabídnout. Je to lék duchovního zasvěcení a vizionářské kreativity.“ dodává Brown.

Pro jednotlivce nebo rodinné příslušníky, kteří se potýkají s těžkou závislostí na návykových látkách, je život neustálým bojem. Závislí jsou často v tradičních rehabilitačních centrech, přesto stále dokola recidivují. Zabývají se více příznaky závislosti, než skutečným zdrojem návykového chování. Iboga je proslulá svou schopností léčit závislost odhalováním roztříštěných částí lidské minulosti a osobnosti v průběhu dlouhého, intenzivního psychedelického zážitku. Po ukončení léčby ibogou pacienti hlásí pocit znovuzrození, který jim umožňuje vidět svět ve zcela novém světle a nadobro opustit své staré destruktivní vzorce chování.

Duch rostliny iboga je často přítomen během tohoto procesu, láskyplně, ale autoritativně vede člověka k tomu, aby viděl lekce, které má před sebou, i jak jeho chování mohlo ublížit ostatním a kde může zlepšit svou schopnost celistvosti, zdraví a radosti ze života.

Iboga má hlubokou schopnost vést lidi cestou sebeusmíření, která je často jádrem k odstranění návykového chování a dalších poruch. Se správnou integrací této zkušenosti a následnou péčí pod dohledem, mohou mít tyto transformační zkušenosti trvale pozitivní vliv na život člověka.

Jelikož se Iboze také říká „Mt. Everest of psychedelics“ vzhledem k délce trvání a intenzitě svých fyzických a psychických účinků, je lepší na ni nebýt sám. Vím, že tak jako pomohla mně, pomůže i Vám❤️ Má už to totiž, holka jedna moje milovaná, prostě v povaze😊

S úctou a láskou

Honza

iboga@post.cz

Telefon/WhatsApp/Signal: 775 012 829